Chính sách thanh toán

Tháng Một 23, 2019

Chính sách thanh toán

Công ty Cổ Phần Sơn Liên Doanh Việt Nhật là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm SƠN và CHỐNG THẤM mang thương hiệu HADO

Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà chúng tôi có hình thức thanh toán khác nhau:

  • Đối với đại lý là hình thức thương mại thỏa thuận
  • Đối với khách hàng theo công trình sẽ có những đàm phán ràng buộc riêng
  • Khách hàng lẻ liên hệ sẽ ưu tiên được chúng tôi tư vấn hướng dẫn đến mua hàng tại đại lý gần nhất
0981 25 33 99