Phương thức vận chuyển

Tháng Một 23, 2019

Phương thức vận chuyển

Công ty Cổ Phần Sơn Liên Doanh Việt Nhật chúng tôi có hệ thống phân phối và vận chuyển chuyên nghiệp rộng khắp, đảm bảo nhanh chóng và thuận tiện đến người tiêu dùng.

Hầu hết các chi phí và vận chuyển đều miễn phí. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp chúng tôi thu phí vận chuyện dưới sự thỏa thuận với khách hàng.

Chi phí vận chuyển sẽ được thông báo cho khách hàng khi tư vấn!

0981 25 33 99